گروه فنی مهندسی داروپردازان نوین

برخی از مشتریان سامانه جامع داروخانه داروپردازان نوین

داروخانه دکتر فتحی-تهران
داروخانه خندان-تهران
داروخانه آفرینش-کرج
داروخانه دکتر آقاعلی-مهرشهر
داروخانه دکتر چیت ساز-تهران-021-22040899
داروخانه آرش-کرج-026-34552044
داروخانه دکتر غدیری-تهران
داروخانه دکتر بختیاری-کرج
داروخانه دکتر بصام-کرج-026-34577176
داروخانه دکتر حاتمی-کرج-026-34577744
داروخانه فضیلت-اسلامشهر-021-56146913
داروخانه دکتر محمدی-چالوس-1152223208
داروخانه دکتر کاظمی-کرج-026-34423753
داروخانه مینا-کرج-026-34473440
داروخانه ایرانیان-نظر اباد
داروخانه دکتر کشمیری-نظر اباد-026-45344971
داروخانه دکتر معرفت-کرج
داروخانه دکتر مهرزاد-محمد شهر
داروخانه ناصری-کرج-026-33305665
داروخانه دکتر تمهیدی-تهران
داروخانه دکتر نظر پاک-ملارد-026-36512994
داروخانه دکتر اویسی-کرج-026-34430060
داروخانه پگاه-کرج
داروخانه سهیل-کرج
داروخانه دکتر زارع-کرج
داروخانه تخت جمشید-کرج
داروخانه دکتر توکلی-کرج
داروخانه یاسر-کمالشهر-026-34481828
داروخانه یاسین-کمالشهر-026-34802262
داروخانه دکتر زراعتیان-کرج-026-34325536
داروخانه دکتر تهرانی-مهرشهر
داروخانه دکتر بنکداری-کرج-026-34339074
داروخانه دکتر افشاری-مهرشهر-026-33304649
داروخانه دکتر الوندی-مهرشهر-2633260430
داروخانه دکتر غدیری-کرج
داروخانه مهر محمد شهر-محمد شهر-026-36310274
داروخانه دکتر گنجعلی-کرج
داروخانه دکتر سینا حاج وزیری-تهران
داروخانه مرکزی ایران مهر-تهران
داروخانه رازی-هشتگرد-026-44223110
داروخانه پاد-تهران
داروخانه مرکزی عباسی-تهران
داروخانه مرکزی نفری-تهران
داروخانه دکتر قلیچ خانی-هشتگرد
داروخانه دکتر جمشیدی-کرمانشاه
داروخانه دکتر فرهی منش-اسلامشهر
داروخانه شبانه روزی فارابی-کرج
داروخانه دکتر زراعتیان-کرج


دات نت نیوک فارسی